Mgr. Zuzana Knobová

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Právo veřejných zakázek

 • komplexní administrace zadávacích řízení
 • kontroling proběhlých zadávacích řízení
 • poradenství v rámci dotačních pravidel zadávání zakázek
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní pomoc dodavatelům v rámci zpracování nabídek / námitek / návrhů na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 

Nemovitosti a katastrální právo

 • prohlášení vlastníka
 • převody nemovitostí
 • zápisy do katastru nemovitostí
 • nájmy, věcná břemena
 • zástavní právo
 • vlastnické spory

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv
 • kolektivní smlouvy
 • právní pomoc při rozvazování pracovního poměru, zastupování před soudem
 • příprava pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů

Obchodní právo

 • zakládání společností
 • zajišťování podnikatelských oprávnění
 • změny obchodních společností, změny v orgánech, valné hromady
 • přípravy zápisů do obchodního rejstříku
 • přípravy a revize obchodních smluv
 • zastupování v obchodních sporech před soudy
 • poradenství v rámci insolvence
 • likvidace