O kanceláři

Mgr. Zuzana Knobová, advokát

Mgr. Zuzana Knobová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studií získala několikaletou praxi jako právní asistent v pražské advokátní kanceláři. Po absolvování vysoké školy pracovala jako advokátní koncipient se všeobecnou praxí a větším zaměřením na obchodní právo, smluvní agendu a právo veřejných zakázek. 

Nyní se jako samostatný advokát zapsaný do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou zabývá právem veřejných zakázek, komplexním zastupováním zadavatelů v zadávacích řízeních a poradenstvím pro obchodní společnosti v oblastech obchodního práva, práva nemovitostí a pracovního práva.